motivatie

De motivatie voor deze uitbreiding tot Mixed Media Atelier is ontstaan vanuit het materiaal keramiek, en wel porselein werk in erg dunne vormgeving.

Een oneindige stad in een woestijnlandschap suggereerde het einde van de wereld. Deze installatie is te vinden op Pinterest (zie CONTACT). Dat geldt ook voor de volgende installatie. Een futuristische stad met een bijzondere vormgeving (ook in de ruimte) was de opvolger die meer hoop voor de toekomst gaf. Overigens is die hoop in “Niet het einde van de wereld” van Hannah Ritchie (gepubliceerd 19 januari 2024) wat mij betreft duidelijk bewezen. Ik kan niet nalaten andere installaties te maken die willen waarschuwen voor veranderingen die wij mensen moeten gaan aanbrengen in onze leefwijze. De installatie “Zeespiegelstijging” geldt voor Nederland, maar ook elders.

Kort samengevat: mijn motivatie om dit alles te doen heeft als basis mijn universitaire Biologie opleiding (met specialisaties op elektrofysiologisch en chemisch gebied: vandaar het gemak om te experimenteren met anorganische stoffen die glazuren kunnen vormen. Lava dat o.a. door vulkanen naar buiten treedt is tenslotte ook een bij 1250 graden gestold “glazuur”.

Mijn inspiratiebron ligt daarom niet altijd maar wel vaak dicht bij natuur, natuurbehoud en veranderende milieu aspecten die effect hebben op het klimaat.