beeldend

De aanleiding om te komen tot beeldend werk is een buitengewoon emotionele periode geweest, in 2006.
Als inspiratiebron heeft een eenvoudige weergave van een uil gefungeerd. De symboliek van de uil is verder uitgewerkt. Hiermee zijn enkele beeldengroepjes gemaakt.
Als inspiratiebron blijft dit tot op heden terugkomen.

Experimenten met de weergave van het menselijk lichaam in houding en
experimenten met abstraheren van een houding hebben geleid tot een beeldengroep
van vier: haren wassend meisje.

De werkwijze die ik bijna altijd volg wil ik betitelen als conceptueel, een methode die
me bevalt. Vooral omdat de nadruk op het proces is gericht. Daarbij is ontwerpen,
tekenen, opnieuw terug naar het uitgangspunt en vervolgens opnieuw het proces in, een cyclus die voor mij tenslotte bevredigend resultaat oplevert. Technisch kan zowel
draaiwerk, gietwerk als handmatige vormgeving het uitgangspunt van het
uiteindelijke werkstuk zijn.