verhuuratelier

Voor beeldend kunstenaars is het mogelijk het atelier te huren. Afhankelijk van de frequentie zal ik de kosten vaststellen. Deze bestaat uit een borg (voor de sleutel), een vergoeding voor energiekosten van licht en de verwarming en een huurbedrag. Het huurbedrag is een bedrag per dag (een deel van een dag) of per week (een indicatie is €20 per dag). Betaling dient een week tevoren plaats te vinden.

U hebt daarbij de beschikking over alle materialen zoals genoemd onder atelier.

De praktijk leert dat met drie personen in het atelier gewerkt kan worden.De energiekosten voor de oven zijn €12 voor een bisquitstook en €15 voor een glazuurstook op 1250-1280. Gebruikte materialen zoals klei en glazuren worden tegen kostprijs verrekend.