verhuuratelier

Voor (beeldend) kunstenaars is het mogelijk het atelier te huren. Afhankelijk van de frequentie zal ik de kosten vaststellen. Deze bestaat uit een borg (voor de sleutel), een vergoeding voor energiekosten van licht en de verwarming en een huurbedrag. Het huurbedrag is een bedrag per dag (een deel van een dag) of per week. Betaling dient een week tevoren plaats te vinden.

U hebt daarbij de beschikking over alle materialen zoals genoemd onder atelier.

De praktijk leert dat met drie tot vier personen in het atelier gewerkt kan worden. De energiekosten voor de oven zijn afhankelijk van de temperatuur en tegen kostprijs.. Gebruikte materialen zoals klei en glazuren worden ook tegen kostprijs berekend.