samenwerking

Naast de huur van het atelier kan ik hulp bieden bij het verwezenlijken van (een deel) van een project.

Opdrachten

Ook vage ideeën kan ik omzetten in enkele maquettes en vervolgens in een prototype. Dit kan dan weer leiden tot de opdracht voor een of meer eindproducten.