samenwerking

Naast de huur van het atelier kan ik hulp bieden bij het verwezenlijken van (een deel) van een project. In het verleden heb ik met Maaike Bertens door haar ontworpen ideeën uitgewerkt in steengoed. Zie voor een deel van het resultaat de site van Maaike Bertens (www.maaikebertens.nl Eetbaar landschap, foto Moerenburg tableware).

Opdrachten

Ook vage ideeën kan ik omzetten in enkele maquettes en vervolgens in een prototype. Dit kan dan weer leiden tot de opdracht voor een of meer eindproducten.Op dit moment ben ik met een vazenproject bezig.