glazuren

In de loop der jaren zijn een groot aantal basisglazuren ontwikkeld voor steengoed (temperatuur 1240 – 1280 graden C). Deze glazuren zijn ook toepasbaar op porselein. Ik heb me daar zelf in ontwikkeld door gebruik te maken van literatuur. Vanaf 2006 heb ik me ook verdiept in de glazuren van Hans Meeuwsen die (qua samenstelling) grote gelijkenis vertonen met de door mij ontwikkelde glazuren. Maar het gaat om de details! Hans stookt namelijk veel glazuren reductief. Tot die tijd heb ik in mijn oven alleen oxidatief gestookt omdat mijn oven een electrische oven is. Door samenwerking met Hans zijn nieuwe glazuren ontwikkeld.

Alle glazuren worden vanuit de grondstoffen samengesteld.
De kleuren worden bereikt door de oxiden of carbonaten van metalen aan de basisglazuren toe te voegen. Het gebruik van stains (keramische pigmenten) behoort ook tot de mogelijkheden, maar heeft niet mijn voorkeur ofschoon mooie resultaten zijn te bereiken.

De glazuren worden door mij oxidatief gestookt in een elektrische oven. Proeven van reductief stoken zijn aanwezig evenals de ervaring met de gasgestookte oven van Hans Meeuwsen. Op dit moment vindt de bouw plaats van een gasgestookte oven waarin reductief gestookt kan worden.

Experimenten met meerdere glazuren over elkaar heen en naast elkaar hebben geleid tot enkele verrassende resultaten. De mogelijkheden voor experimenten zijn ongelimiteerd.

Ook glazuren voor raku zijn voorradig. Deze zijn geschikt voor aardewerktemperaturen (ongeveer 1000 graden C). De rakuglazuren zijn craquelee-glazuren.

Deze worden meestal oxiderend gestookt en daarna gereduceerd in houtkrullen afgesloten van lucht. Bij gebruik van de oxides van koper en zilver ontstaat dan metallisch koper en zilver.De mogelijkheid voor het samenstellen van niet craquelerende glazuren voor aardewerktemperaturen zijn aanwezig. Enig experimenteren zal nodig zijn met aanwezige recepten. De kleuren zijn helderder dan de glazuren gestookt op hogere temperaturen.In principe zijn glazuren en sinterengobes (klei met eventueel kleurende oxides of stains en smeltmiddelen) bij alle temperatuurgebieden tot 1300 graden C mogelijk.
Ook met zeer laag gestookte glazuren (met erg heldere kleuren) zijn ervaringen opgedaan (temperatuur 680 C – 720 graden ). Dit geldt ook voor metaallusters. Door een mediumtruc creëer je een reducerend milieu waardoor bij lage temperatuur platina of goud op een reeds aangebracht glazuur gebakken wordt.