beeldend

De aanleiding om te komen tot beeldend werk is een buitengewoon emotionele periode geweest, ongeveer vijf jaar geleden.
Als inspiratiebron heeft een eenvoudige weergave van een uil gefungeerd. De symboliek van de uil is verder uitgewerkt. Hiermee zijn enkele beeldengroepjes gemaakt.
Als inspiratiebron blijft dit terugkomen.

Experimenten met de weergave van het menselijk lichaam in houding en experimenten met abstraheren van een houding hebben geleid tot een beeldengroep van vier: harenwassend meisje. Op dit moment ben ik lerend bezig via de opleiding keramiek van de Kunstacademie van Arendonk.
De werkwijze wil ik betitelen als conceptueel, een methode die me bevalt. Vooral omdat de nadruk op het proces is gericht. Daarbij is ontwerpen, tekenen, opnieuw terug naar het uitgangspunt en vervolgens opnieuw het proces in, een cyclus die tenslotte bevredigend resultaat oplevert. Dit proces stuurt de docent eventueel bij. Technisch kan zowel draaiwerk, gietwerk als handmatige vormgeving het uitgangspunt van het uiteindelijke werkstuk zijn.